Sunday, May 29, 2016

כרטיס שייקר פילפילון


אם מאחדים את שני הכרטיסים האחרונים שפירסמתי, מה יוצא? נכון! כרטיס שייקר פילפילון :-)

גם שימוש בחותמת האהובה החדשה שלי וגם כרטיס שייקר עם המילוי המתוק והמצויין של Queen&Co. החרוזים הקטנים כל כך מוצלחים בתוך השייקר, הם זזים כל כך בקלות. הייתי חייבת לפרסם סרטון קטן של איך שהם זזים. אני יכולה להזיז את הכרטיס הזה שעות :-)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...