Monday, May 20, 2019

עוד משחקי פוילממשיכה עם פרסום פרוייקטים עם FOIL QUILL - זה היה הפרוייקט הראשון (לפני הכרטיס שפרסמתי קודם) שניסיתי ואני מכורה. ההעברה של הפויל לנייר מושלמת. יוצא ממש ממש יפה.

רק צריך למצוא פונטים מתאימים.

כדי למלא את ה- Happy Birthday השתמשתי בטכניקה שמפורטת בסרטון הזה


במה השתמשתי:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...