Monday, December 30, 2019

מתנות יום המחנך לצוות החינוכי

השנה ליום המחנך, אני הייתי אחראית על הכנת 80 מתנות לצוות החינוכי וועד ההורים המרכזי. אחת האמהות שהיא גרפיקאית עיצבה את העיצוב לברכות ואני העברתי אותו בשכבות של ויניל שחתכתי בסילואט לשלט גדול.

קצת עבודת נמלים, אבל יצא ממש יפה ומרשים!


1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...