Thursday, February 20, 2020

כרטיסים עם זהב


בימים האחרונים עשיתי כמה כרטיסים ממש כיפים עם סוגים שונים של זהב, החתמות, משחת זהב, אבקת החתמה בחום וכמובן ששמחה לשתף בתוצאות.

קודם כל תמונה קבוצתית. את המילים חתכתי מחתיכות נייר ש"צבעתי" באותה טכניקה שבה עשיתי את הרקע כדי שצבע הזהב יתאים בדיוק לכרטיס.


קצת תקריבים
והנה תקריב לכל כרטיס ולמדיום שאיתו עבדתי.

בכרטיס הזה החתמתי עם דיו זהב. 


פה עבדתי עם סטנסיל ועם המשחה של NUVO בצבע זהב. 


ופה עבדתי עם אבקת החתמה בזהב. הרקע נקודות של הכרטיס הזה הוא בהחתמה עם הדיו זהב


מעניין לראות את ההבדל בין כל הטכניקות ובין כל הכרטיסים.

עשיתי גם סרטון קצר שבו עברתי בין הכרטיסים השונים


במה השתמשתי:

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...