Monday, June 28, 2021

פולדרים וכרטיסיות לפולדרים

במסגרת מתנות סוף שנה לצוותים החינוכיים ולחברות בועד ההורים איתי, הכנתי עוד פולדרים חמודים, כמו אלו שהכנתי בפוסט מאפריל

ניצלתי את הכרטיסיות שמצורפות לסטאקים השונים והכנתי מהם כרטיסי תודה תואמים. לחלק מהפולדרים גם הוספתי סימניות תואמות עם חותמת תודה.

במה השתמשתי:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...