Saturday, August 18, 2018

רוזטות לקישוט שולחן בר מצווה

חופש גדול + חופשה באיטליה + עבודה + חופש גדול (אה.. כבר אמרתי את זה...לא נורא) = אין זמן לפרסם פוסטים, אבל באמת שעשיתי מלא דברים. רק לא מצאתי זמן לשבת על המחשב לעדכן את הבלוג. אולי אני צריכה לשכור איזה ילד שיפרסם בשבילי.... :-)

בכל מקרה, אשתדל ביום יומיים הקרובים לפרסם הכל. 

נתחיל ברוזטות לקישוט שולחן הבר מצווה של בן של חברה וחבר יקר של יובלי שלי. 

גיליתי שברוזטות, הדבק הכי יעיל הוא דבק חם. אין עליו בהדבקה ובהחזקה במקום של הקיפולים.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...