Tuesday, August 28, 2018

מחברות ממותגות לתחילת שנת הלימודים

לקראת תחילת שנת הלימודים, הכנתי מתנה לבני הנוער בקבוצת הנעורים של הקיבוץ. כל ילד קיבל מחברת עם השם שלו ומדבקה משעשעת.

זאת דוגמא, אבל הכנתי 16 כאלו.

את המדבקות הכנתי עם הסילואט.


וגם עטפתי כל מתנה בנפרד. גם את השמות על העטיפה חתכתי עם הסילואט.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...