Sunday, February 24, 2019

כרטיסים מוזיקליים


כרטיסי תודה מוזיקליים במיוחד, למורה לפיתוח קול של מאיה ומנהלת תוכנית המוזיקה.

חיתוך הדמות השרה והתווים נעשה בסילואט על פי עיצוב שמצאתי באינטרנט ועשיתי לו טרייס. הכיתוב תודה הוא חותמת וחותכן.
במה השתמשתי:


1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...