Monday, June 10, 2019

פאנץ פרחים אחד - הרבה כרטיסים


בחודש יוני תמיד צריך כרטיסי תודה וגם מתחילים לאסוף כרטיסי שנה טובה לטובת הפרוייקטים של קבוצות היוצאות. אז החלטתי ליצור הרבה כרטיסים מפאנץ פרחים אחד. זה משהו שכבר הרבה זמן אני רוצה לעשות ולא הגעתי עד עכשיו.

התחלתי, מלהכין ערימת פרחים בכל צבעי הקשת (או לפחות כל הצבעים שהיו לי בהם שאריות של ניירות צבעוניים).


תמונה משותפת של כל הכרטיסים שהכנתי. כל כרטיס שונה כדי שלא ישעמם לי.


ותקריבים על כל כרטיס
ושוב תמונה משותפת למי ששכח כבר, בכל זאת פוסט באורך הגלות....


במה השתמשתי:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...