Tuesday, July 27, 2021

פולדר A4 עם שדרה רכה

פולדר A4 עם שדרה רכה.

על פי הדרכה של יעל יוציס - תבקשו ממנה את ההדרכה של "פולדר A4 הגרסה של השדרה הרכה".

זה שוס! לא מאמינה שלא הכרתי את הטכניקה הזאת לעשות פולדרים גדולים עם שדרה רבה, זה יוצא מרשים ברמות וקל להכנה.
איזה יפה ההמשכיות של הדפים בין שתי הכריכות?? עפתי על עצמי...


והשוס של השימוש בקראפטקס לשדרה - שאפשר לפתוח את הפולדר לכיוון השני, אז קל לכתוב בו, גם אם אין מלא מקום על השולחן. אהבתי מאוד מאוד!!


לטובת סט מתנה הוספתי קופסה לטישו על פי ההדרכה הזאת של יעל ונורית.


במה השתמשתי:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...