Wednesday, September 12, 2018

פרוייקטי ראש השנה - מחזיק פתקים מגנטי

איזה מזל שכל שנה יש לילדים מורים/מדריכים חדשים שאני רוצה לתת להם מתנה וכך יש לי הזדמנות להכין את מחזיקי הפתקים המגנטיים שאני כל כך אוהבת.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...