Sunday, June 5, 2022

פרוייקט כרטיסים משמחים

בקבוצה של רעות בפייסבוק היא התחילה פרוייקט "כרטיסים משמחים" שמטרתו הכנת כרטיסי ברכה בעבודת יד לרווחת הצוותים הרפואיים, עובדי בית החולים, המתנדבים, המאושפזים ובני משפחותיהם.

לפני כמה ימים התכנסנו כמה חברות להכין כרטיסים לטובת הפרוייקט.

אני השתמשתי בשאריות מהסטאק המופלא "רגעים קסומים" של אושרת קורן

הכרטיסים נעשו בגדול על פי שתי הדרכות של יעל: כרטיסי שמש וכרטיסי שאריות ריבועיים

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...