Wednesday, June 8, 2022

רקעים מסטנסילים בשכבות - מתנות וקאפקייקס

 התעלפתי על הסטנסילים האלה, 3 שכבות שיוצרות מתנות וקאקפקייס מדהימים. התוצאה יצאה פשוט וואו!

בשלושת הכרטיסים הראשונים השתמשתי לשכבה השלישית במשחת NUVO בזהב וכסף. 


ובכרטיסים כאן השתמשתי בשלושה צבעים שונים לכל פאנל.


קצת תקריבים כי עפתי על התוצאה
מחר אני אפרסם מה עשיתי עם הפאנלים האלה.... יש למה לחכות :-)

במה השתמשתי:
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...