Thursday, May 25, 2017

חותכן אחד וסט חותמות אחד - שני כרטיסים - כרטיסי תינוקות


מסביבי מבול של תינוקות, וזה רק תירוץ להכין כרטיסים :-)

היום השתמשתי בחותכן חדש שקניתי בעלי אקספרס כבר לפני כמה חודשים טובים ולא הגעתי להשתמש בו. אז היום בבת אחת הכנתי איתו שני כרטיסים שונים לגמרי.

את כל ההחתמות עשיתי בעזרת המיסטי, שהיה עזרה גדולה, כי הדף שבחרתי הוא קצת מחוספס אז ההחתמה לא תמיד יצאה לי מושלמת על הפעם הראשונה.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...