Sunday, September 24, 2017

דבורים דבורים


ממשיכים עם פרוייקטים של ראש השנה, לקישוט שולחן החג הכנתי דבורים חמודות. הקובץ של הדבורים נרכש באטסי ונחתך בסילואט.

בתוך כל דבורה שמתי שוקולד. לכל אורח חיכתה דבורה על הצלחת. הילדים ממש אהבו (וגם המבוגרים).

ובסוף הדבורים החמודות שלי גם קישטו את שולחן החג, במסיבה השנתית של בני המצווה בקיבוץ שלי שנערכה בערב האחרון של ראש השנה.והמחמאה האולטימטיבית היתה שראיתי אנשים הולכים עם הדבורים הביתה :-)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...