Wednesday, October 9, 2019

כרטיסי משושים

צאת יום הכיפורים, מקווה שכולם שרדו בשלום, את התפילות, את הצום ואת רכיבת האופניים 😀

היום שני כרטיסי משושים, בשתי טכניקות שונות אך עם תוצאה דומה. החלטתי ללכת על צבעי אדום, ורוד לבן.

מתאים גם לחודש המודעות לסרטן השד - לכו להבדק!! את הכרטיס הראשון הכנתי כך שכל משושה יושב על גבי המשושה הקודם. אני חתכתי את המשושים עם הסילואט, כך שיכלתי לחתוך אותם בכמה גדלים שונים בבת אחת.


אחר כך סידרתי אותם אחד על גבי השני בלי להדביק, רק כדי לראות שכל הצבעים מסתדרים.


ובסוף הדבקתי. במבט מהצד אפשר לראות איך המשושים יושבים אחד על השני, כך שיוצא כרטיס עם רקע לא חלק לגמרי.


את הכרטיס השני הכנתי בשיטה טיפה שונה. קודם כל חתכתי את המשושים כך שהחיתוך יהיה בתוך המשושה וכך יצאו לי מסגרות של משושים.

את המשושים סידרתי אחד בתוך השני והדבקתי.

במבט מהצד אפשר לראות שהתוצאה הסופית יוצאת רקע בשכבה אחת.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...