Monday, October 14, 2019

כרטיסי יום הולדת

יש לי חיבה לא מוסברת לדפים של חברת DOODLEBUG, כל סטאק שקניתי עד היום עשה לי שמחה בלב. ולכן, שנשארים לי כמה דפים בודדים, קשה לי לזרוק אותם לקופסת השאריות, ולכן אני בדרך כלל אורזת את כל השאריות מאותו הסטאק בשקית ושמה במסודר בקופסת השאריות "הטובות". מאחר שגם קופסה זו כבר עולה על גדותיה, עשיתי סדר לפני מספר ימים ומצאתי את הדפים משני סטאקים ישנים נושנים Hip hip horray ו- Dragon Tails.

הכנתי מהם 5 כרטיסי שאריות שאני מאוד אוהבת. בטוחה שאמצא למי לתת אותם בהזדמנויות המתאימות.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...