Monday, October 7, 2019

מתנה קטנה של תשומת לב לחג

חשבתם שגמרתי לפרסם את כל הדברים שהכנתי לטובת השנה החדשה?? אז הפתעה... לא!
קופסה קטנה עם שוקולדים בצורת דג. אחלה פרוייקט להשתמש בדפים שנותרו מפרוייקטים אחרים, שאריות וכל מיני.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...