Thursday, March 28, 2019

פרוייקטי ויניל מתגהץ

לסיום החודש, מספר חולצות ובגדי גוף שהכנתי עם ויניל מתגהץ HTV.

הזהב שגיהצתי על הויניל הגליטרי לא החזיק במייבש ונפל.... אז אולי כדאי לא לגהץ על ויניל גליטרי אלא רק על ויניל רגיל או לא לייבש במייבש. השאר החזיקו בלי בעייה.

בכללי, בגדים עם HTV כדאי לכבס הפוך בכביסה עדינה ולא לייבש במייבש - אבל שכחתי להזכיר לגיסתי - שאמורה לדעת את זה כבר... אבל אם אני שכחתי.... אז גם לה מותר :-) ככה לפחות קיבלתי מבחן בתנאי קיצון, ואתם נהנות מהידע....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...