Saturday, June 12, 2021

מזל טוב יום הולדת 11

 כרטיס באותה טכניקה של הכרטיס של אתמול, הבסיס נעשה עם סטנסיל בשלוש שכבות, את השכבה העליונה הזזתי קצת הצידה ועשיתי אותה שוב עם משחת כסף. על הרקע אלמנט מרכזי ופנים הכרטיס עם המספר 11 בתלת מימד.במה השתמשתי:

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...