Sunday, June 20, 2021

כרטיסי תודה צבעוניים

 חותמת הצבעים בשכבות שבתה את ליבי בשניה שראיתי אותה. זאת לא חותמת לממהרים או לחסרי הסבלנות. לכל חותמת יש 5-6 שכבות על מנת להשיג את אפקט התלת מימד, אבל זה יוצא וואו אחד גדול!!

ישבתי אחד אחרי הצהרים ועשיתי המוני עפרונות וצבעי Crayons בכל צבעי הקשת. היה תענוג!! ריפוי בעיסוק במיטבו... 


מהתוצרים של אותו אחר הצהרים הכנתי 3 כרטיסי תודה למורים/מורות.

במה השתמשתי:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...