Wednesday, September 12, 2018

פרוייקטי ראש השנה - כרטיסים

אי אפשר בלי פוסט סיום של כל הכרטיסים שהכנתי מאז פרסום הפוסט האחרון של כרטיסי ראש השנה.

השוס השנה היו הדבורים החמודות מהעץ. גם צהובות וגם צבעוניות. מי שמתארגן על עצמו בזמן, יכול להזמין מעלי אקספרס לשנה הבאה :-)וכמובן אי אפשר בלי הכרטיסים שהכנתי עם הבת שלי מאיה לחלוקה לכל הקיבוץ. מכיוון שיש לנו כ- 40 כרטיסים להכין, צריך עיצוב מהיר ויפה. אז הלכנו על מדבקה של שנה טובה עם דפים צבעוניים חתוכים. וכמובן הדבורים המשמחות. עוד קצת מדבקות של תפוח ודגלון עם השם וסיימנו תוך חצי שעה את כולן :-)


אבל מיכוון שזאת הבת שלי בכל זאת, היא כן קצת השקיעה בכמה כרטיסים, עד שנגמרה לה הסבלנות :-) מפה לשם - היא למדה לעשות כרטיסי שייקר...


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...