Thursday, September 13, 2018

ארנבון - HTV

בין כל פרוייקטי ראש השנה הספקתי להגניב קישוט חולצה מדליק לבת שלי.

פעם ראשונה שעשיתי פרוייקט עם שתי שכבות של HTV - יצא מדליק. המשקפיים הם מויניל מתגהץ מנצנץ כחול והארנב עצמו מויניל זהב - נרשמה התלהבות :-)


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...