Sunday, September 2, 2018

בהצלחה בשנת הלימודים

שלט לתחנת האוטובוס לקיבוץ. לקבל את פני הילדים בבוקר היום הראשון ללימודים.אני יודעת שאף אחד לא ממש ישים לב לזה, אבל השקעתי ועשיתי את העפרונות בצבעים שונים :-)


כמובן שהכל נחתך מויניל עם הסילואט.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...